ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "COVID-19"


Ευχαριστώ τον Μικρό Ήρωα Μπλεκ και όσους ψηφίσαν το σκίτσο μου.